Vorm en inhoud van het onderwijs aan jonge kinderen is het fundament waarop later leren plaatsvindt. Dit fundament moet stevig en duidelijk zijn. Hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en leren ontdek je door goed naar kinderen te kijken, door hun ontwikkelingsfase te leren kennen en door uit te gaan van spel als centrale activiteit.


Boomsma, coaching & consultancy

Boomsma, coaching & consultancy wil de kwaliteit van het onderwijs verhogen en richt zich op het begeleiden van professioneel werk in het basis- en hoger onderwijs; er zijn verschillende diensten te leveren, elk met eigen grondslagen en eigen toepassingsmogelijkheden, zoals coaching, supervisie en consultatie.

 

Actueel

Naast publicaties over jonge kinderen, richt ik mij nu ook op het schrijven voor jonge kinderen. Mijn eerste prentenboek is verschenen! Waar is Ko? Met prachtige illustraties van Marieke van Ditshuizen. Uitgeverij: De Vier Windstreken, Rijswijk.

Herdruk

De herdruk van het boek 'Onderwijs aan het jonge kind..., een vak apart' door Wieke Bosch en Cobi Boomsma is uit. Deze uitgave is aangepast aan de recente ontwikkelingen binnen het basisonderwijs en voorzien van actuele literatuur en bronnen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals adviezen van de Onderwijsraad en beleidslijnen vanuit de inspectie, zijn verwerkt. Er is bijvoorbeeld aandacht voor opbrengstgericht werken, 'herfstkinderen' en 3-jarigen naar de basisschool. De lay-out is geheel vernieuwd: frisse uitstraling, overzichtelijke indeling. Het boek is rijk geïllustreerd met treffende foto’s van Mieke van der Greft.